מרכז חדש במכון פישר: המרכז לחקר הכוח האווירי והעימות האסימטרי

 

המרכז החדש יצטרף לארבעה מרכזים קיימים ויתמקד בסוגיות הקשורות להפעלת כוח אווירי בעימותים אסימטריים ובסוגיות כלליות של כוח
מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל מכריז על פתיחתו של מרכז חדש: "המרכז לחקר העימות ה א-סימטרי והזרוע האווירית". מבין הפרשנויות השונות למושג "עימות אסימטרי" בחר המרכז החדש בהגדרה לפיה עימות אסימטרי הינו מציאות בה ישות מדינתית מתמודדת עם ארגון שאיננו מדינתי. מושג זה מצטרף למספר מושגים אשר ניסו לתאר את תופעות העימותים השונים במלחמות קונבנציונליות והסימטריה בין ישויות מדינתיות.

אסף אגמון, ראש מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל, טוען: "פעילות במסגרת עימות אסימטרי איננה הפעילות הטבעית הנדרשת מהזרוע האווירית. יחד עם זאת, לאור מרכזיות וחשיבות הכוח האווירי מחד גיסא, והתגברות האיום מאידך גיסא, יש צורך מחקרי לעסוק בנושא על מנת לאפשר לצה"ל למצות את יתרונותיו. בכך יצטרף המרכז לגופי מחקר נוספים העוסקים בחקר העימותים האסימטריים והתמודדות מול הטרור המהווה את דרך הפעולה העיקרית שלהם".

אפרים סגולי, ראש המרכז לחקר הכוח האווירי והעימות האסימטרי, אומר: "בעשורים האחרונים נשאלת שוב ושוב השאלה "מדוע החזק לא מנצח את החלש?", בעיקר לאור מגמה די ברורה של העשורים האחרונים לפיה מדינות, המחזיקות ארגונים צבאיים גדולים ואיכותיים, לא מצליחות להכריע ולעיתים אף מובסות על ידי ארגונים אלו. מלחמת לבנון השניה הצטרפה לאותה רשימה ארוכה של עימותים כאשר צה"ל, הנהנה מעדיפות טכנולוגית וכמותית משמעותית, לא הצליח להביס את ארגון החיזבללה".

המרכז החדש ישקוד על יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם מכוני המחקר הרלבנטיים, בארץ ובעולם וייזום מחקרים בתחום זה. מכיוון שבעתיד הנראה לעין לא ניתן לפתור בעיה זו ללא נוכחות משמעותית של כוחות קרקע, יפעל המרכז תוך שהוא מעודד שיתוף פעולה חשיבתי בין זרועי ובין ארגוני.

בראש המרכז עומד תא"ל (מיל') אפרים סגולי, המשמש גם כחוקר ב"מרכז דדו לחשיבה צבאית בינתחומית".

המרכז לחקר העימות ה א- סימטרי והזרוע האווירית מתווסף לארבעה מרכזים הקיימים במכון: המרכז לחקר הביטחון ובטיחות בטיסה, המרכז לחקר החלל והכטב"מ, המרכז לחקר רפואת חלל ותעופה ומרכז המידע והספרייה.

 

עבור לתוכן העמוד