הועדה האקדמית

הועדה האקדמית של מכון פישר נבחרת על ידי דירקטריון המכון והיא כוללת 3 חברים מבין חברי הדירקטריון  ואת מנכ"ל המכון.

בראש הועדה עומד כיום אלוף (מילואים) עמוס לפידות.

לישיבות הועדה מוזמנים מומחים אנשי מקצוע נבחרים כיועצים בתחומי הצעות המחקר המובאים לדיון הועדה -  אנשי צבא בכירים, מומחים מהאקדמיה או מכל תחום אחר על פי העניין.

הועדה מתכנסת ודנה בהצעות מחקר 4 פעמים בשנה.

 

עבור לתוכן העמוד