הכוח האוירי והעימות האסימטרי, מאי 2007

תמצית ההרצאות בכנס הבינלאומי השנתי השלישי לבטחון לאומי
של מכון פישר: 
הכוח האוירי והעימות האסימטרי

שהתקיים במאי 2007,
פרסום מס' 37 אוגוסט 2007

 

לוחמה אסימטרית - האם המערכת המושגית חייבת להשתנות? אל"מ (מיל) ד"ר שי שאול

העימות האסימטרי - שאלות בבנין הכוח - אלוף (מיל) גיורא רום

מלחמה אסימטרית - האם המושג החדש מחייב שינוי עקרונות המלחמה? אלוף (מיל) יעקב עמידרור

העימות האסימטרי מנקודת מבטו של היריב - ד"ר גיא בכור

"החזק" יכול לנצח את "החלש" - אל"מ (מיל) יהודה וגמן

עימות אסימטרי - תימרון מבוזר חיכוך ואש - מר חיים אסא

העימות האסימטרי - שאלות בבניין הכוח - אל"מ (מיל) משה שרביט

התאמת חיל האויר לעימות האסימטרי -  אל"מ (מיל) דרור בן דוד

חיל האוויר הישראלי והעימות האסימטרי - תא"ל אמיר אשל

מקומה של ההגנה האקטיבית בעימות האסימטרי - אלוף (מיל) דוד עברי

4th Generation Warfare  Col. (Res.) T.X. Hammes

 

תוכנית הכנס

 הכנס יעסוק בשאלת משקלו של הכוח האווירי לעומת התמרון הקרקעי בעימותים אסימטריים (עימותים שאינם מלחמה קונבנציונאלית), נושא שהתלהט בעקבות מלחמת לבנון האחרונה.

 

07:45  התכנסות ורישום

 

08:30  דברי פתיחה

תא"ל (מיל') אסף אגמון, ראש מכון פישר

 

08:35  מושב ראשון – מושב תיאורטי

לוחמה א-סימטרית - האם המערכת המושגית חייבת להשתנות?

יו"ר: אל"מ (מיל') ד"ר שי שאול עמית מחקר, המכון למדיניות נגד טרור, מרכז בינתחומי הרצליה

 

08:35 – 08:45   יו"ר מושב – דברי פתיחה

 

08:45 – 09:15   הקונפליקט הא-סימטרי – האם סוג לוחמה חדש, שונה ?

אלוף (מיל') גיורא רום, המכון למחקרי ביטחון לאומי

 

09:15 – 09:45   מלחמה א-סימטרית – האם המושג החדש מחייב שינוי עקרונות המלחמה?

אלוף (מיל') יעקב עמידרור, סגן נשיא מכון לנדר,
                                              מרכז אקדמי ירושלים

 

09:45 – 10:15  מלחמה דור רביעי  

                                 אל"מ (מיל') ט.אקס. האמס, המרינס האמריקאי

 

10:15 – 10:45  התייחסויות

 

10:45   הפסקה

 

11:15  מושב שני – מושב הפעלת הכוח - האיזון בין התמרון והאש

יו"ר: תא"ל (מיל') אפרים סגולי, ראש המרכז לחקר העימות הא-סימטרי,
               מכון פישר

 

11:15 – 11:25   יו"ר מושב – דברי פתיחה

 

11:25 – 12:05  העימות הא-סימטרי מנקודת מבטו של היריב

ד"ר גיא בכור, ראש חטיבת לימודי המזה"ת, מרכז בינתחומי הרצליה

 

12:05 - 12:35  "החזק" יכול לנצח את "החלש"

 אל"מ (מיל') יהודה וגמן

 

12:35 – 13:05  עימות א -סימטרי -תמרון מבוזר- חיכוך ואש 

אל"מ (מיל') חיים אסא, יועץ אסטרטגי

 

13:05– 13:35   התייחסויות

 

13:35   ארוחת צהריים

 

14:30   מושב שלישי – בניין הכוח מול אתגרי העימות ה-אסימטרי

יו"ר: תא"ל (מיל') אביב טמיר, ראש דסק ישראל, התעשיה האוירית

 

14:30 – 14:40   יו"ר מושב – דברי פתיחה

 

14:40 – 15:10  העימות הא-סימטרי – שאלות בבניין הכוח

 אל"מ (מיל') משה שרביט, חטיבת היעוץ, מטריקס

 

15:10 – 15:40  התאמת חיל האוויר לעימות הא-סימטרי אל"מ (מיל') דרור בן דוד, פרויקטור להתמודדות עם אתגרים מורכבים, סיב"מ

 

15:40 – 16:10  התייחסויות

 

16:10  הפסקה

  

16:40  מושב מסכם

תא"ל (מיל') אסף אגמון, ראש מכון פישר

 

16:40 – 17:20  חיל האוויר הישראלי והעימות הא-סימטרי

תא"ל אמיר אשל, רמ"ט, חיל האוויר

 

התייחסויות

 

17:20 – 18:00  העימות הא-סימטרי וההיבט המדיני

ח"כ אלוף (מיל') עמי איילון

 

התייחסויות

 

18:00 – 18:15  דברי סיום

אלוף (מיל') דוד עברי, יו"ר מכון פישר

 

  

נא לדייק ! 

 

עבור לתוכן העמוד