המכון מכוון את פעילותו למספר אוכלוסיות יעד:

 

מכון פישר פונה למקבלי ההחלטות הרלבנטיים במדינה החל בראש הממשלה, המשך בשרים, חברי כנסת, מנכ"לי משרדים ממשלתיים וחברות התעופה מתוך כוונה לעורר שיח, להציף שאלות ולהביע עמדה.


המכון שומר על קשר שוטף עם מוסדות אקדמאיים ומכוני מחקר העוסקים בתחומים דומים בארץ ובעולם על מנת להעשיר את בסיס הידע.

 

המכון שומר על קשר שוטף גם עם בכירי התעשייה הביטחוניות בישראל על מנת ללמוד על מגמות ולספק במה לדיון רחב ופתוח.


 בני ובנות הנוער מהווים אוכלוסיית יעד נוספת מתוך כוונה לקרבם לנושאי תעופה וחלל ולהגביר את מודעותם לחשיבות החינוך הטכנולוגי.
 

  1. מקבלי ההחלטות במדינת ישראל:
החומר המופץ ע"י המכון - מאמרים, כתבות, נשלח אל מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת, חברי המטה הכללי של צה"ל, מנכלי"ם של חברות התעופה לפי הנושא והעניין.
אותם מקבלי החלטות מוזמנים לימי העיון ולכנסים הישראליים והבינלאומיים העוסקים בנושאים השונים בתחומי התעופה והחלל.2. המגזר האקדמי בארץ:
המכון מקיים קשר רציף, הפצת חומר כתוב ושיתוף במפגשים, כנסים וימי עיון, עם מכונים מקבילים הקיימים במסגרת המגזר האקדמי בישראל כגון: מכון יפה באוניברסיטת ת"א, מכון ביס"א באוניברסיטת בר אילן, המכון לחקר הטרור במרכז הביינתחומי בהרצליה, אוניברסיטת באר שבע, המחלקה לחקר החלל בטכניון בחיפה.
חברי דירקטוריון והנהלת המכון משתתפים בכנסים וימי עיון של הארגונים הללו ואנשיהם משתתפים בכנסים וימי עיון של מכון פישר. במסגרת שיתוף הפעולה האקדמי משתלב המכון בשיח ובחשיבה הציבוריים בישראל בתחומי אסטרטגיה, אויר וחלל.

3. התעשיות הביטחוניות בישראל:
מנהלי התעשיות הביטחוניות מכותבים לחומר המופץ ע"י המכון, ומשתתפים בכנסים וימי עיון המאורגנים ע"י המכון.
חלק מחברי דירקטוריון המכון מכהנים בתפקידים בכירים בתעשיה הביטחונית והאזרחית בתחומי התעופה והחלל, ובתוקף תפקידיהם מרחיבים את שת"פ והשפעת המכון בתחומים אלה.

4. המגזר העסקי בישראל:
בהיות המכון חלק מעמותת חיל האויר, הוא פונה אל חברי העמותה, שחלקם ממלאים תפקידים בכירים במשק הישראלי, תוך כוונה להרחיב את השפעתו של המכון בכלל המגזר העסקי בישראל.

5. מוסדות וארגונים בחו"ל:
המכון מקיים קשרי גומלין ושת"פ עם מסודות אקדמיים בחו"ל כדוגמת:
מכון ראנד בארה"ב, המרכז למחקר אסטרטגי אויר וחלל בצרפת, ומרכזים מקבילים בקנדה, אוסטרליה, יפאן, רוסיה, יוון, תורכיה, ירדן ואחרים.
נציגיהם של מכונים ומרכזים אלה משתתפים בכנסים וימי עיון הנערכים ע"י המכון בנושאים שונים, ותורמים ממחשבותיהם ומן הידע שברשותם להרחבת בסיס החשיבה בנושאים אלה.

6. הנוער הישראלי :
אנו רואים חשיבות רבה ביותר באפשרות לקרב את הנוער בישראל לנושאי תעופה וחלל, העומדים בראש סולם הטכנולוגיה בעולם המתקדם.
ימי עיון לנוער, ביקורים של הנוער בבית חיל האויר, הרצאות של אנשי המכון בבתי ספר, שילוב הנוער בעריכת מחקרים, עבודות סמינריוניות, ועבודות שונות הקשורות בתכנית הלימודים - כל אלה מקרבים את  הנוער לנושאי תעופה וחלל ולהעלאת הרמה הטכנולוגית בישראל.

בעקבות הפניה אל אוכלוסיות היעד הללו מתכוון המכון להשיג את התוצאות הבאות:

1. העלאת המודעות של מקבלי ההחלטות במימשל הישראלי לנושאים אסטרטגיים הקשורים בתעופה ובחלל.

2. הרחבת בסיס החשיבה והמחקר של המגזר האקדמי בישראל לנושאים אלה, והשתתפות בחשיבה הבינלאומית תוך ניצול הניסיון והידע הקיימים בישראל.

3. העלאת המודעות של התעשיות הביטחוניות והאזרחיות העוסקות בנושאי תעופה וחלל, לחשיבה מתקדמת בנושאים אלה, דבר שיוביל - בסופו של דבר להתאמה טובה יותר של מוצריהן לצורכי התעופה והחלל בהווה ובעתיד.

4. הרחבת המודעות של כלל המגזר העסקי לחשיבה בתחומים אלה.

5. בקיום קשרים עם גופים מקבילים בעולם - תרומה של הניסיון הישראלי לחשיבה האסטרטגית והמעשית בנושאי תעופה וחלל בעולם המתקדם.

6. בפנייתו אל הנוער - קרוב הנוער לנושאי טכנולוגיה, תעופה וחלל, יחד עם העלאת רמת החשיבה הכללית לנוער הישראלי.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד