מטרות המכון

 

1. לעודד ולבצע מחקר וחשיבה בתחום האויר והחלל.

2. ליזום ולהפיץ מחקרים אסטרטגיים בנושאי לוחמת אויר וחלל ובנושאים המשתלבים בלוחמה זו.

3. ליזום ולהפיץ מחקרים בנושאי האויר והחלל האזרחים והמסחריים.

4. ליזום ולהפיץ מחקרים בנושאי בטיחות טיסה, באויר ובחלל.

5. להשפיע על הדיון הציבורי והממסדי בנושאי האויר והחלל.

6. לטפח קשרים עם מרכזי מחקר ומוסדות אקדמיים בישראל ומחוצה לה.

7. לקיים ימי עיון, סימולציות, כנסים, ועידות ומפגשים בנושאים המטופלים ע"י המכון.

8. לקיים מרכז מידע ברמה גבוהה, הקשור ישירות למרכזי מידע בעולם, בתחומים אלה.

9. להוציא לאור מחקרים ופרסומים בנושאי פעילות המכון.

10. לעודד מעורבות נוער ישראלי ויהודי בתחומי הפעילות של המכון.

11. לעודד מעורבות חברי עמותת ידידי חיל האויר בפעילויות המכון.

 

 

עבור לתוכן העמוד