סיכום הכנס השנתי התשיעי לביטחון לאומי - מלחמת יום כיפור- לקחים ותובנות לגבי הכוח האווירי

סיכום הכנס השנתי לביטחון לאומי

מלחמת יום כיפור- לקחים ותובנות לגבי הכוח האווירי

לתוכנית הכנס והאזנה להרצאות הקש כאן

תכנון הכנס:

מכון פישר הקדיש את הכנס התשיעי לביטחון לאומי לדיון בלקחים ממלחמת יום כיפור, הנראים רלוונטיים גם לאתגרים העומדים בפנינו כיום. לאחר תהליך חשיבה נבחרו ארבעה נושאים בהם החלטנו להתמקד:

1.    השיח האסטרטגי – המפגש בין המדינאי לאיש הצבא בו מעוצבת האסטרטגיה.

2.     תופעת ההפתעה וההתאוששות ממנה.

3.    המכה המקדימה ומתקפת הנגד.

4.    בניין הכוח בעידן של שינויים ותמורות.

כל מושב תוכנן להיפתח בתיאור התרחשות ממלחמת יום כיפור, זאת על מנת להתניע דיון עכשווי.

מכיוון שהיה לנו ברור שהכנס יהיה רלוונטי וחשוב, ומתוך הבנה שמלחמת יום כיפור ולקחיה היא אירוע החייב להילמד על בוריו, עשינו מאמץ לפרסם את דבר הכנס בכלל ובקרב אנשי חיל האוויר בפרט.

פנינו למיטב המומחים בתחומים השונים שישמשו הן כיושבי ראש של המושבים והן כמרצים.

הביצוע:

משלב מוקדם מאד הבנו שהרעיון שהגינו היה נכון שכן ההיענות הייתה מדהימה. תהליך ההרשמה החל מוקדם מאד והושלם ימים רבים לפני מועד הכנס.

גם ההיענות לבקשותינו להרצות או להנחות מושב נענו ברצון והיה ברור שיש לנו שותפים טובים בהבנת חשיבות הכנס.

התכנית בוצעה בשלמותה פרט להרצאת הפתיחה של ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט. איכות ובכירות המרצים וכן התכנים שהועברו הביאו לכך שהנוכחות באולם הייתה מלאה לאורך כל היום והכיסוי התקשורתי היה רחב ומקיף. ניתן לצפות במהלך כל הכנס באתר המכון. בנוסף אנו מתמללים את ההרצאות מתוך כוונה לעורכן כחוברת ,כהרגלנו מידי כנס.

המושב הראשון הציג תמונה בעייתית של היעדר השיח בין הדרג המדיני לאנשי הצבא לקראת מלחמת יום כיפור. גם בעשורים שלאחר המלחמה לקה השיח והקשה מאד על עיצוב אסטרטגיה ראויה. שר הביטחון נגע בסוגיה זו בהרצאתו והציג תמונה אחרת, מעודדת, של שיח חיוני ופתוח.

במושב ההפתעה סופר הסיפור של שני קצינים בכירים במחלקת מבצעים חיל האוויר שעיקר ההפתעה שחוו היה דווקא מהמנהיגים הישראלים ולא מהאויב. על רקע זה ברור שההתאוששות הייתה בעייתית יותר. במושב זה עסקנו גם בתיאורטיזציה של תופעת ההפתעה וההתאוששות ממנה.

מושב המכה המקדימה ומתקפת הנגד הרחיב את הידע לגבי מערכת המושגים הקיימת בעולם ובארץ והציג את הצורך החיוני בעיצוב תפיסה אסטרטגית המסתכלת על הזיקה בין המכה הראשונה לבין המשך המערכה.

מושב בניין הכוח נפתח בתיאור כואב של תהליך בניין כוח לא רלוונטי לקראת המלחמה, שהוצג בצורה מקורית על ד"ר אביאם סלע. המושב הסתיים בהרצאה מבריקה שהועברה על ידי אלוף גרשון הכהן, שדן בצורך בבניית גמישות מחשבתית על מנת לאפשר ניצול מיטבי של הכוח בכל שלב ובכל מצב.

מפקד חיל האוויר נתן סקירה אסטרטגית חדה שתיארה את המציאות הקשה בה חיל האוויר נדרש להתמודד תוך התכוננות לכל תרחיש אפשרי.

שר הביטחון עסק, ככתוב, גם בנושא עקרונות השיח האסטרטגי וגם במציאות הגיאופוליטית, על סיכוייה וסיכוניה.

רבים הגיבו גם במהלך הכנס וגם בסופו, וציינו את חשיבותו הרבה ואת רמתו הגבוהה. אנו מצרים על כך שמספר לובשי המדים בכלל, חיל האוויר בפרט, היה נמוך. אין הרבה הזדמנויות מעין אלה ללמוד מניסיון וידע של אחרים. אנו מקווים שייעשה שימוש בחומרים המצולמים והכתובים.

 

 

עבור לתוכן העמוד