הרצאה ב Joint Airpower Competence Center של NATO

  בתאריך 24.9.2014 הרציתי בכנס של NATO  שהתקיים במכון JAPCC (Joint Airpower Competence Center) הנמצא בגבול גרמניה הולנד.

הרצאה אחת הייתה בנושא הכוח האווירי והעימות האסימטרי והשנייה עסקה בתיאור מכון פישר לקראת פעילויות משותפות עתידיות.


שני המרצים שדיברו לפני הציגו ספר שסיכם עבודת מחקר לגבי חמישה חילות אוויר בארגון. את הרצאתם הם חילקו לשני חלקים כאשר הראשון עסק בהתייחסות לכוח אווירי באופן כללי והשני התמקד בחיל האוויר הטורקי.

באופן בלתי מתכונן ומתואם חלק מהנושאים אותם הציג הדובר הראשון דמו לנושאים אותם התכוונתי להעלות בהרצאתי, לדוגמא הישענות יתר של הכוח האווירי על טכנולוגיה מתקדמת על חשבון תפיסות יצירתיות.


הקבוצה הראשונה לה הרציתי הורכבה מנציגי חילות האוויר השונים בארגון המשרתים, איש איש במדינתו. הקבוצה השנייה, הגדולה יותר, הורכבה מנציגי חילות האוויר המשרתים במכון המחקר.
המסר אותו ביקשתי להעביר בהרצאתי הכיל את הנקודות הבאות:
• אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך ולסיים עימותים אסימטריים ללא תוצאה ברורה יותר כפי שקרה עד כה (אצלנו ואצל אחרים).
• אנו שואפים להשיג את התוצאה הברורה יותר באמצעות חיכוך מזערי, בלחימה מנגד תוך שימוש בכוח אווירי בעיקר, אך לצערנו במרבית ההקשרים יעד זה עדיין לא ניתן למימוש.
• בקצה השני של המנעד נמצאת הפעלה מסיבית של כוחות קרקע לצורך השגת שליטה בשטח ודיכוי מוחלט של היריב. מנסיוננו ומנסיונם של אחרים אנו למדים שהפעלת כוח מעין זו הינה ערובה כמעט ודאית להסתבכות, לשינוי דרמאטי של מטרות המבצע, של התארכותו בסדרי גודל ללא ערובה לכך שהנצחון אכן יושג.
• בין שני קצוות אלה נמצא מרחב גדול לחשיבה יצירתית של הפעלה משולבת של כוחות. את המרחב הזה עלינו לחקור ביתר שאת. 


 

למיטב הבנתי ותחושתי המסר היה ברור, כאשר ברקע נמצא המבצע האחרון שלנו בעזה וכן תחילתה של המערכה אל מול ארגון ISIS.

 

בהקשר למערכה זו מעניינת התייחסותו של ד"ר עדו הכט לנושא המוכנות של חיילות האוויר של NATO


"הבהלה סביב הישגיו ומעשי הטבח האחרונים של ארגון 'המדינה האיסלאמית' (דאולת אל-איסלאמיה - עד לאחרונה 'המדינה האיסלאמית בעיראק ובסוריה', או בקיצור בערבית - דאע"ש) עוררה קריאות באירופה להתערב לטובת מתנגדי הארגון הן במתן סיוע צבאי ישיר (תקיפות מהאויר) והן באספקת נשק וסיוע במימון. עוד קודם נדרשו מדינאי אירופה לשקול אופן הסיוע לאוקראינה במלחמת האזרחים שלה ולפני שלוש שנים התאמצו האירופאים לסייע למורדים בלוב נגד משטרו של קדאפי. התגובה האירופאית בכל שלושה המקרים הללו בהם נדרשו לארגן פעילות צבאית כלשהי היתה רפה ביותר. בלוב הפציצו מטוסים בריטים, צרפתים ואיטלקים - אבל התברר שהם יכלו לעשות זאת רק משום שהאמריקנים סיפקו סיוע תחזוקתי, כולל תדלוק מהאויר. באוקראינה האירופאים מספקים קצת כסף וסנקציות נגד רוסיה, אבל המהלך הצבאי הבולט ביותר הוא משלוח של בערך 4,000 חיילים מכל צבאות אירופה יחד! מ-2001 ועד היום משתתפות רוב מדינות נאט"ו בכוח-המשלוח באפגניסטן - ומתברר שרובן מתקשות להחזיק שם יותר מגדוד או שניים וטייסת או שתיים בעת ובעונה אחת. המאמר המצורף מציג את אחת הסיבות לכך - תמונה עגומה של מוכנות הצבאות האירופאים כתוצאה מתקצוב לא מספק וניהול כושל. מסמך שהודלף ממשרד הבטחון של גרמניה מעיד שרק 8% ממטוסי הקרב המתקדמים ביותר של גרמניה כשירים להפעלה, 11% ממסוקי-התובלה הכבדים, 10% ממסוקי התובלה הבינוניים ו-38% ממטוסי-התובלה הדו-מנועיים!!! לטענת המאמר, הצבאות הכשירים היחידים, וגם הם במגבלות רבות, הם צבא צרפת וצבא בריטניה."


קישור לקריאת המאמר המלא:
NATO Sort Of Willing But Not Really Ready
by James Dunnigan
September 16, 2014


 

עבור לתוכן העמוד