המרכז לחקר הכח האווירי

ייעוד המרכז

 

הכוח האווירי הוא הכוח היחיד שפועל ומשפיע על כל מרחבי הפעולה. לכוח האווירי יש איכויות ייחודיות הממשיכות להשתפר באופן מרשים. תהליך זה הופך את הכוח האווירי למרכזי ומשמעותי יותר ויותר בהפעלת הכוח בכל מגוון העימותים. על מנת לתרגם את הפוטנציאל הגלום בכוח האווירי לעוצמה אווירית יש להבין את סוגי העימותים האפשריים, את היתרונות היחסיים של הכוח האווירי בכל אחד ואחד מהם, את הזיקות הנדרשות בינו לבין הכוח היבשתי והימי ואת ההשלכות על תהליכי בניין הכוח.

המרכז לחקר הכוח האווירי בוחן מערכות בהן נעשה שימוש בכוח האווירי וכן תהליכי בניין כוח בארץ ובעולם תוך שהוא מנסה לאתגר תפיסות קיימות. המרכז משתף פעולה עם מכוני מחקר נוספים העוסקים בדיון בכוח האווירי על מנת להרחיב את בסיס הידע ולהעשירו.

 

פעילויות המרכז
המרכז מנהל שתי פעילויות עיקריות הנוגעות לסוגיות של בטחון לאומי בקשר לכוח האווירי: האחת היא ארגון כנסים שנתיים, בינלאומיים, והשנייה היא ביצוע מחקרים. עד כה נכתבו שני מחקרים שעסקו בהפעלת הכוח האווירי בעימותים אסימטריים.
פעילויות נוספות כוללות סדנאות, השתלמויות, השתתפות בכנסים, כתיבת דפי עמדה ומאמרים.

 

הכנס השנתי לביטחון לאומי - תכניות הכנסים, קישורים להקלטות ולתמונות


סכומי כנסים:

 

מחקרים ומאמרים:

 

 

בראש המרכז עומד תא"ל (מיל) אפרים סגולי.

 

אפרים שירת בחיל האוויר במשך 25 שנה, כטייס מסוקי סער ולאחר מכן כטייס מסוקי קרב. פיקד על שתי טייסות מסוקי קרב, שירת כסגן מפקד היחידה לשיתוף פעולה וכמפקד בסיס פלמחים שהפעיל שתי טייסות מסוקי קרב, טייסת מסוקי סער, טייסת כטב"מ ויחידות נוספות.  

 

לאחר שחרורו הצטרף אפרים למכון לחקר תורת המערכה (מלת"מ) שם שימש כחוקר כשמונה שנים. מכון זה נסגר ונפתח מחדש, הפעם בשם "מרכז דדו". אפרים ממשיך את שירותו במרכז זה כחוקר בכיר.

 

בשנת 2006 , עם הקמת המרכז לחקר הכוח האווירי והעימות האסימטרי, הצטרף אפרים למכון פישר.   

 

דרכי ההתקשרות: 

דוא"ל   Ephraim@fisherinstitute.org.il 

טלפון: 052-3566965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

עבור לתוכן העמוד