מחקרים ופרסומיםקווים למדיניות חלל ישראלית
המחקר מניח תשתית עובדתית ומחקרית שתתמוך בהתוויית אסטרטגיית חלל ותוכנית אב לפעילות החלל הישראלית לעשורים הבאים.


בגוף העבודה שני פרקים עיקריים. הראשון מכיל את חומר הרקע העובדתי על פעילות חלל בישראל ובעולם ומגמות צפויות. הפרק השני עוסק בניתוח שיטתי ובהשוואה של תחומי פעילות בחלל ושל גורמים משפיעים. העבודה תיחתם בהמלצות.

המחבר ד"ר עמוס קובץ הוא חוקר בכיר ב"מרכז למחקרים צבאיים" ברפאל. המחקר בוצע במהלך שנת שבתון ב-Fondation pour la Recherche Strategique בפריז.

 

סרטון המציין עשור לכנס החלל הבינלאומי על שם אילן רמון

 

עבור לתוכן העמוד